Alles wat jij moet weten over groene stroom

Groene stroom, je hoort er veel over de laatste tijd. Alleen wat is het? Is groene stroom ook echt groen? Kan ik het ook kopen? Op deze en tal van andere vragen ga ik je antwoord geven. In het kort is groene stroom energie dat is opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. Dit in tegenstelling tot grijze stroom. Dat is namelijk stroom die is opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Denk aan kolencentrales of aardgascentrales.

Welke groene energiebronnen zijn er?

Er zijn steeds meer verschillende energiebronnen. De technologie staat namelijk nooit stil en er wordt altijd weer iets nieuws bedacht. De meest bekende is waarschijnlijk zonne-energie. Dit is stroom die wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Het wint steeds meer aan populariteit. Je kent vast wel iemand die zonnepanelen op zijn dak heeft liggen. Een andere veel voorkomende energiebron is windenergie. Dit wordt opgewekt door gebruik te maken van grote windturbines die worden aangedreven door de wind. De turbines gaan draaien en hierdoor wordt er stroom opgewekt. Een omstreden vorm van groene energie is biomassa. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen wordt er alles aangedaan om energie op een groene manier op te wekken. Veel landen proberen dit te doen met biomassa centrales. Dit zijn centrales die energie opwekken door snoeiafval of plantaardig materiaal te verbranden. Zoals ik al zei is het een omstreden vorm. Dit komt omdat mensen zeggen dat de producten die ze verbranden uit de natuur komen. Een andere groep zegt dat er enorm veel CO2 vrijkomt bij het verbranden van deze producten. 

De laatste vorm die ik wil behandelen is waterkracht. Landen als China spelen hier al erg op in. Ze maken grote dammen en het water dat hier doorheen komt zet grote turbines in werking. Het water stroomt namelijk langs deze turbines en daardoor kan er stroom worden opgewekt. Een andere manier waarop water energie kan opwekken is getijdenenergie. Er wordt dan gebruik gemaakt van de werking van eb en vloed. 

Is groene stroom altijd groen?

Zoals ik eerder al aangaf is er een discussie over biomassa. Sommige centrales stoken bijvoorbeeld aardgas en steenkool. Wanneer bedrijven hier biomassa aan toevoegen mag het verkocht worden als groene stroom. Daarnaast is er ook nog kernafval. Dit wordt vaak niet genoemd als groene stroom. Terwijl het nagenoeg geen CO2 uitstoot. Daarnaast is er ook maar weinig uranium nodig om energie te produceren.